Αίθουσα Τεχνολογίας

Η αίθουσα Τεχνολογίας βρίσκεται στο 2ο όροφο του σχολείου.

Είναι ειδικά διαμορφωμένη για την υλοποίηση του μαθήματος της Τεχνολογίας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών στο χειρισμό υλικών και τις κατασκευές.