Ο σκοπός του σχολείου είναι η δημιουργία ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών, με ολόπλευρη αναπτυγμένη προσωπικότητα, πνευματικά καλλιεργημένων, υγιών, δραστήριων και δημιουργικών ατόμων. Επιδίωξη του σχολείου, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσα σε ένα ασφαλές, φιλικό και πειθαρχημένο περιβάλλον.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου δίνουμε μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια των σωστών αρχών και στάσεων ζωής, όπως είναι η αγάπη, το ήθος, η πειθαρχία, η δημοκρατία, η ειλικρίνεια, η αλληλοβοήθεια, ο αλληλοσεβασμός, η καλοσύνη, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών μας.

Δασακλή Φωτεινή

Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου